Skip to content

Delta i årets Julbrevmärkestävling

Vill du delta i tävlingen för 2017 års julbrevmärken?

Rita då en kvadratisk teckning på temat ”Tomtens julverkstad” och skicka in till Sveriges Blåbandsungdoms aktivitetsråd senast den 30 januari 2017 på adressen:
SBUs aktivitetsråd
c/o Ellen Reuterberg
Gullrisdalen