Hur påverkar alkoholen kroppen?

Gå igenom alkoholens påverkan på kroppen genom att dela in barnen i grupper med ca 3 barn i varje grupp. Ge dem ett stort papper och be dem rita av en av deltagarna i gruppen på papperet. Fråga dem sedan […]

Alkoholen i media

Samla veckans dagstidningar och ta med till träffen. Låt deltagarna i små grupper läsa igenom var sin tidning och klippa ut allt som på något sätt handlar om alkohol. Låt dem sedan dela upp artiklarna i artiklar där alkoholen visas […]