Staff Department "Förbundsstyrelsen"

Det finns 5 resultat

Alice Karlsson

Förbundsstyrelseledamot

Alice.karlsson@sbu.nu

Fanny Petersson

Förbundskassör

Elin Strömberg

Förbundsordförande

elin.stromberg@sbu.nu

Fredrik Berggren

Förbundsstyrelseledamot

070-640 30 63

fredrik.berggren@sbu.nu

Christoffer Vikström

Förbundssekreterare

073 -059 14 18

E-post