Staff Department "Förbundsstyrelsen"

Det finns 6 resultat

Naqash Adil

Förbundsstyrelseledamot

naqash.adil@sbu.nu

Hammna Ejaz

Förbundsstyrelseledamot

hammna.ejaz@sbu.nu

Fanny Petersson

Förbundskassör

Caroline Zakariasson

Förbundsordförande

caroline.zakariasson@sbu.nu

Samir Ejaz

Förbundsstyrelseledamot

samir.ejaz@sbu.nu

Christoffer Berggren

Förbundssekreterare

christoffer.vikstrom@sbu.nu