Så blev några en bättre styrelseledamot

– En bra ordförande behöver inte kunna allt, men ska ha ordning och reda. Det sa Iman Djelloul, ordförande i Stockholms Läns Blåbandsungdom, vid SBU:s styrelseutbildning i Skellefteå.

I ett vinterland som fått alldeles för mycket regn samlades medlemmar för att lära sig mer om styrelsearbete. Inne i NBV:s ganska nya lokaler i Skellefteå diskuterades folkbildning, styrelsens roller och medlemsbegreppet. Katarina Kling-Löfbom är NBV:s konsulent i Skellefteå och hon berättade om studieverksamhet.

– I allt där vi behöver lära oss något är NBV en viktig resurs. Vi hjälper till med studiematerial och administration, berättade Katarina.

Katarina gick också igenom styrelsens roller.

– Se till att skapa arbetsgrupper. Styrelsen ska besluta och behöver ta hjälp av andra utanför styrelsen för att få det genomfört.

Malin Berggren är kassör i Västerbottens SBU-distrikt och föreläste om kassörsrollen.

– Hur duktig kassör man än har i styrelsen är det viktigt att alla ledamöter har insyn i ekonomin. Därför är det viktigt att kunna de ekonomiska begrepp och papper som finns, berättade Malin.

Tillsammans fick deltagarna hjälpas åt att matcha rätt ekonomiskt dokument med rätt rubrik. Det var en uppgift som var svårare än man många trodde…

För att få leka av sig en stund delades deltagarna upp i två lag som fick utmana varandra på Boda Borg.

 

Så gör du en egen styrelseutbildning

Det är viktigt att lära sig mer. Alla, ny som erfaren, behöver regelbundet utveckla sina styrelsekunskaper. Ta hjälp av vårt studieförbund NBV.
Följ upp efter några veckor. Hur har det gått för deltagarna? Har det kommit upp några nya frågor?

1

1. Ta hjälp från NBV

Ta kontakt med ditt NBV-kontor och berätta vad ni vill lära er mer om. Tänk smalt. Det blir lätt för mycket. Hitta ditt NBV-kontor på www.nbv.se

3

2. Föreläsare och lokal

NBV hjälper till att hitta bra föreläsare och lämplig lokal

2

3. Kul aktivitet

Hitta på en kul aktivitet som kan göras i samband med utbildningen

4

4. Bjud in

Skicka ut en inbjudan, gärna personliga till de du verkligen tycker borde vara med. Tänk brett. Finns det andra föreningar i närheten som kanske har samma behov av utbildning?