Förbundsstyrelsemöte maj 2021

Förbundsstyrelsemöte maj 2021

Under förbundsstyrelsemötet i maj fattades följande beslut: att gå med i Skilltree och testa det som vår digitala utbildningsplattform. För den som är nyfiken redan nu går det att förhandstitta på vad det är på https://sverok.se/skilltree/ att avsätta 250 000 […]
Förbundsstyrelsemöte april 2021

Förbundsstyrelsemöte april 2021

Under förbundsstyrelsemötet i april fattades följande beslut: Att avsätta upp till 70 000 kr från resultatet för att genomföra ett läger på fjällgården i Sälen. Planen är att det ska ske i augusti, men det kan även komma att ske […]
Platsannons: Medlemsvärvare

Platsannons: Medlemsvärvare

Vi på Sveriges Blåbandsungdom (SBU) letar efter dig som söker extrajobb. Som medlemsvärvare blir du ansvarig för att inspirera fler unga att ta ställning för nykterhet. Vår vision är en nykter värld där alla människor är lika mycket värda.  Pandemiåret […]
Digitala träffbidrag 2021

Digitala träffbidrag 2021

Nu under 2021 lanseras ett nytt tillfälligt bidrag för alla föreningar som vill vara med och arrangera event på förbundets Discordserver! Bidragets utformning Bidraget är på 500 kr och delas ut till den förening som arrangerar en träff på Sveriges […]
Förbundsstyrelsemöte Mars 2021

Förbundsstyrelsemöte Mars 2021

I mars höll FS ett kort och effektivt möte med få diskussioner och många beslut. Det beslutades om ett digitalt träffbidrag som delas ut till föreningar som arrangerar på förbundets Discordserver. Krishanteringsplanen uppdaterades med nya kontaktuppgifter Systemet för ledaruppmuntran gjordes […]
Remiss för nya stadgar

Remiss för nya stadgar

Idag gick ett mail ut till alla föreningar om ett förslag till nya stadgar! I det nya förslaget har stadgarna blivit omarbetade i grunden med ny struktur och i vissa delar nytt innehåll. Vill du också komma med synpunkter eller […]
Förbundsstyrelsemöte februari 2021

Förbundsstyrelsemöte februari 2021

Som vanligt samlades styrelsen på Discord för att besluta och diskutera. Det första beslutet detta möte var att betala ut extra pengar till föreningarna. De flesta av våra bidragsgivare har beslutat att 2020 inte ska användas som underlagsår för de […]
Förbundsstyrelsemöte januari 2021

Förbundsstyrelsemöte januari 2021

Den första stora punkten för januarimötet var arbetsbudgeten. Den diskuterades ingående under förra styrelsemötet och här blev de diskussionerna omsatta i praktiken. Den stora frågan var förstås hur de extramedel från MUCF skulle fördelas. Viktigast för föreningarna är att medlemsbidraget […]
Alkohol och Coronapandemin

Alkohol och Coronapandemin

15 organisationer, däribland vårt vuxenförbund, är en av flera organisationer som initierat rapportserien Alkoholen och Samhället där ”Alkohol och Coronapandemin” är den åttonde. Den är skriven av sju internationellt ledande alkoholforskare från Australien, Canada, Sverige och USA. Världen har det […]
Förbundsstyrelsemöte december 2020

Förbundsstyrelsemöte december 2020

Decembermötet innehöll: Diskussioner om ekonomin och det förväntade resultatet. Troligtvis kommer 2020 sluta med ett hyffsat stort överskott i årsredovisningen, men inte lika stort i praktiken. Dels så är det en del insatser som är öronmärkta som inte kunde genomföras […]