Nominera till Blåbandsäpplet

Förra året fick Harry Gustavsson ta emot “Blåbandsäpplet för idérikt arbete som bär frukt”. Vem ska få nästa äpple? Föreslå person eller grupp och skicka förslaget senast 12 jan 2014 till

Siv Nordström,
Norrby 40,
922 67 TAVELSJÖ

eller

sivochhe@hotmail.com