Hur påverkar alkohol kroppen?

Gå igenom alkoholens påverkan på kroppen genom att dela in barnen i grupper med ca 3 barn i varje grupp. Ge dem ett stort papper och be dem rita av en av deltagarna i gruppen på papperet. Fråga dem sedan hur alkohol påverkar kroppen och be dem markera detta på figuren de ritat på papperet.

När grupperna är klara låt dem redovisa för varandra vad de skrivit på sitt papper och diskutera varför de skrivit just det.

Det finns inga kommentarer

Skriv en kommentar

Oroa dig inte. Vi använder aldrig din e-post för att skicka spam.