Bli medlem

Bli löftesmedlem i Sveriges Blåbandsungdom! Som löftesmedlem får du inbjudningar med sänkta deltagaravgifter på läger, kurser och aktiviteter samt vår medlemstidning Blå Bandet (6 nr/år). Samtidigt lovar du medlemslöftet:

Jag lovar att avstå från alkohol och andra droger, samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde.

Du blir även medlem i vårt vuxenförbund Sveriges Blåbandsförbund, utan kostnad.

Första året är medlemskapet gratis.

Medlemsavgifter Kr/kalenderår
0-25 år 50 kr
26-40 år 250 kr
40 år – Du kan bli medlem i Sveriges Blåbandsförbund