Inlägg av Tjarls

Det finns 33 resultat

Platsannons: Medlemsvärvare

Vi på Sveriges Blåbandsungdom (SBU) letar efter dig som söker extrajobb. Som medlemsvärvare blir du ansvarig för att inspirera fler unga att ta ställning för nykterhet. Vår vision är en nykter värld där alla människor är lika mycket värda.  Pandemiåret […]

Digitala träffbidrag 2021

Nu under 2021 lanseras ett nytt tillfälligt bidrag för alla föreningar som vill vara med och arrangera event på förbundets Discordserver! Bidragets utformning Bidraget är på 500 kr och delas ut till den förening som arrangerar en träff på Sveriges […]

Förbundsstyrelsemöte Mars 2021

I mars höll FS ett kort och effektivt möte med få diskussioner och många beslut. Det beslutades om ett digitalt träffbidrag som delas ut till föreningar som arrangerar på förbundets Discordserver. Krishanteringsplanen uppdaterades med nya kontaktuppgifter Systemet för ledaruppmuntran gjordes […]

Remiss för nya stadgar

Idag gick ett mail ut till alla föreningar om ett förslag till nya stadgar! I det nya förslaget har stadgarna blivit omarbetade i grunden med ny struktur och i vissa delar nytt innehåll. Vill du också komma med synpunkter eller […]

Förbundsstyrelsemöte februari 2021

Som vanligt samlades styrelsen på Discord för att besluta och diskutera. Det första beslutet detta möte var att betala ut extra pengar till föreningarna. De flesta av våra bidragsgivare har beslutat att 2020 inte ska användas som underlagsår för de […]

Förbundsstyrelsemöte januari 2021

Den första stora punkten för januarimötet var arbetsbudgeten. Den diskuterades ingående under förra styrelsemötet och här blev de diskussionerna omsatta i praktiken. Den stora frågan var förstås hur de extramedel från MUCF skulle fördelas. Viktigast för föreningarna är att medlemsbidraget […]

Alkohol och Coronapandemin

15 organisationer, däribland vårt vuxenförbund, är en av flera organisationer som initierat rapportserien Alkoholen och Samhället där ”Alkohol och Coronapandemin” är den åttonde. Den är skriven av sju internationellt ledande alkoholforskare från Australien, Canada, Sverige och USA. Världen har det […]

Förbundsstyrelsemöte december 2020

Decembermötet innehöll: Diskussioner om ekonomin och det förväntade resultatet. Troligtvis kommer 2020 sluta med ett hyffsat stort överskott i årsredovisningen, men inte lika stort i praktiken. Dels så är det en del insatser som är öronmärkta som inte kunde genomföras […]

Överlämningsguide

Överlämningsguide för förtroendeposter inom SBU Det här är en generell överlämningsguide framtagen för SBU. Oavsett om du tillhör en föreningsstyrelse, en distriktsstyrelse, är revisor, är valberedare eller har någon annan roll behöver du någon gång göra en överlämning. Allt passar […]

Förbundsstyrelsemöte november 2020

På förbundsstyrelsemötet i november ägnades en stor del åt att dela ut ansvaret för verksamhetsplanen. Vem i styrelsen ska ansvara för vad och vad ska kansliet göra? Det blev också tillagt i att-göra-listan att starta två studiecirklar. En inom styrelsen […]